Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Vanekonsulent er en aktivitet i Kundekontoret ApS.

Kundekontoret ApS
Brøndsted 415
3670 Veksø Sjælland
Danmark

E-mail: info@vanekonsulent.dk

Telefon: 70209900

CVR: 34902496

Bank: Jyske Bank – Regnr.: 5043 / Kontonr.: 0001336382


Betaling

Hos Vanekonsulent kan der betales med:

MobilePay

Bankoverførsel

Ved bankoverføsel: Jyske Bank – Regnr.: 5043 / Kontonr.: 0001336382

Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

Der er ingen kortgebyrer.

Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.

Levering
Vi leverer ydelsen digitalt.

Når du køber en standard ydelse hos os får du omgående tilsendt et link hvor du kan downloade en digital PDF fil. Der er ingen fragtomkostninger.

Når du køber en personlig ydelse hos udarbejder vi ydelsen specifikt tilrettet dig, og du vil indenfor nogle arbejdsdage få tilsendt en digital fil fra os. Der er ingen fragtomkostninger.

Når du køber et værdibevis som du eller en anden person selv skal indløse får du omgående tilsendt et link hvor du kan downloade en digital PDF fil hvori der står beskrevet hvordan og hvornår du kan konvertere værdibeviset til en ydelse hos os. Der er ingen fragtomkostninger.

Fortrydelsesret
Køb af digitale produkter kan fortrydes op til 14 dage efter købet, hvis produktet ikke er downloadet eller i gang med at blive downloadet. Man kan derfor ikke fortryde et køb, hvor downloadlinket har været benyttet.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget link hvor du kan downloade en digital PDF fil.

Drejer det sig om en aftale om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du får link hvor du kan downloade en digital PDF fil.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af ydelsen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Der ydes ikke fortydelsesret på levering af indhold som er fremstillet individuelt efter forbrugerens behov.

Sådan gør du hvis du vil bruge din fortrydelsesret
Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at sende os en mail på info@sundhedsguru.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Husk gerne at skriv registreringsnummer og kontonummer til din bankkonto, så vil vi indenfor 2 arbejdsdage tilbageføre det relevante beløb (hvis du ikke husker at skrive oplysninger på din bankkonto vil vi kontakte dig og spørge om det).

Returnering

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for ydelser med digitalt indhold.

Hvis du alligevel har brug for at sende noget til os, kan det ske hertil:

Kundekontoret ApS
Brøndsted 415
3670 Veksø Sjælland
Danmark

E-mail: info@vanekonsulent.dk

Du bærer risikoen for varen og forsendelsen.
Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

 • Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter,
 • Stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom,
 • Opførelse af bygning,
 • Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.,
 • Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser,
 • Spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller
 • Hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr.
 1. Udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,
 1. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,
 1. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,
 1. Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
 1. Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,
 1. Levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på,
 1. Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,
 1. Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på,
 1. Levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer,
 1. Aftaler, der indgås på en offentlig auktion,
 1. Levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres,
 1. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,
 1. Finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
 1. Aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden.

Du mister din fortrydelsesret, hvis;

 • du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årssager ikke er egnet til at blive returneret.
 • du bryder plomberingen på lyd-eller billedoptagelser eller computersoftware.

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.

Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for ydelser med digitalt indhold.

Hvis du alligevel har brug for at sende noget til os, kan det ske hertil:

Kundekontoret ApS
Brøndsted 415
3670 Veksø Sjælland
Danmark

E-mail: info@vanekonsulent.dk

Du bærer risikoen for varen og forsendelsen.
Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Reklamationsret

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Når du handler hos os som forbruger, har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Varen sendes til:
Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for ydelser med digitalt indhold.

Hvis du alligevel har brug for at sende noget til os, kan det ske hertil:

Kundekontoret ApS
Brøndsted 415
3670 Veksø Sjælland
Danmark

E-mail: info@vanekonsulent.dk

Du bærer risikoen for varen og forsendelsen.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse, samt når vi laver personlig ydelse specifikt til dig endvidere alder, vægt, højde, jobfunktion (i forhold til den fysiske aktivitet) samt fritids- og sportsaktiviteter.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Kundekontoret ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Den dataansvarlige på www.sundhedsguru.dk er direktøren i Kundekontoret ApS, Tommy Jørss.

Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion.

Som registreret hos Kundekontoret ApS, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@kundekontoret.dk.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til direktøren i Kundekontoret ApS, Tommy Jørss, på mailen info@kundekontoret.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt (for eksempel hos www.forbrug.dk hvor man som forbruger kan se information og vejledning omkring klagemuligheder).
Handelsbetingelserne er senest opdateret den 27-10-2017